• தலை_பேனர்

75-250மிமீ கிராஃபைட் மின்முனைகள்

  • எஃகு மற்றும் ஃபவுண்டரி தொழிலுக்கான மின்சார வில் உலைக்கான சிறிய விட்டம் உலை கிராஃபைட் மின்முனை

    எஃகு மற்றும் ஃபவுண்டரி தொழிலுக்கான மின்சார வில் உலைக்கான சிறிய விட்டம் உலை கிராஃபைட் மின்முனை

    கிராஃபைட் மின்முனையானது முக்கியமாக பெட்ரோலியம் கோக் மற்றும் ஊசி கோக் ஆகியவற்றால் ஆனது, மேலும் நிலக்கரி பிற்றுமின் பைண்டராகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது கால்சினேஷன், கலவை, பிசைதல், உருவாக்குதல், பேக்கிங், கிராஃபிடைசேஷன் மற்றும் எந்திரம் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. சிறிய விட்டம் கொண்ட கிராஃபைட் மின்முனை, விட்டம் வரம்பு 75 மிமீ முதல் 225 மிமீ வரை, சிறிய விட்டம் கொண்ட கிராஃபைட் மின்முனைகள் கால்சியம் கார்பைடு போன்ற பல்வேறு தொழில் உற்பத்திகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கார்போரண்டத்தின் சுத்திகரிப்பு, அல்லது அரிய உலோகங்கள் உருகுதல், மற்றும் ஃபெரோசிலிகான் ஆலை பயனற்ற.